Ưu đãi
từ nhà hàng Charger
Charger
🤟 BUFFET NHẬU - ĐI 4 TẶNG 1 - ĂN & UỐNG BIA, RƯỢU KHÔNG GIỚI HẠN Dành riêng cho các dân chơi, lên ngay kèo nhậu cùng hội bạn, đi càng đông giảm càng sâu chỉ có tại Bãi Đá Charger